Informujemy, iż od 04.11.2013 r. obowiązuje wjazd od strony ul. Ks. Mjr. Woźniaka

29.10.2013

więcej

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2013

02.09.2013

Zapraszamy do odwiedzenia firmy BUMECH S.A na stoisku nr 11 mieszczącego się w sektorze 2 na Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego mającego odby...

więcej

BUMECH S.A. w restrukturyzacji


Informujemy, iż dnia 06 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydziała Gospodarczy otworzył na wniosek Bumech S.A. przyspieszone postępowanie układowe Bumech i jako nadzorcę sądowegowyznaczył Pana Marcina Ferdyna.
Od tego dnia zmienia się firma Spółki na:
w restrukturyzacji

Pozostałe dane rejestrowe oraz teleadresowe pozostają bez zmian.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: Uruchomienie stanowiska robota przemysłowego w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa Bumech S.A.
Nazwa Beneficjenta: Bumech Spółka Akcyjna
Całkowita wartość projetu: 1.830.000, 00 zł

Dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej: 525.000, 00 zł stanowiącej nie więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowanych Projektu

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Reionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013”
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się stronie http://www.rpo.silesia-region.pl