Aby otrzymywać najnowsze informacje zapisz się do newslettera.
Informujemy, iż od 04.11.2013 r. obowiązuje wjazd od strony ul. Ks. Mjr. Woźniaka

29.10.2013

więcej

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2013

02.09.2013

Zapraszamy do odwiedzenia firmy BUMECH S.A na stoisku nr 11 mieszczącego się w sektorze 2 na Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego mającego odby...

więcej

FORBES                                                                                 
Firma BUMECH S.A. w opublikowanym rankingu Diamenty Forbes'a 2010 zajęła 1 miejsce w województwie śląskim, a także 1 miejsce w rankingu ogólnokrajowym wśród firm, które w roku 2008 mogły pochwalić się przychodami ze sprzedaży w przedziale od 5 do 50 mln zł.
              
Tym razem ranking obejmował firmy, które najbardziej dynamicznie zwiększały swą wartość w latach 2006-2008. Lista Diamentów Forbesa opracowywana jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, uwzględniającej zarówno wyniki finansowe jak  i wartość ich majątku. Metoda ta umożliwia zmierzenie potencjału przedsiębiorstw, przy uwzględnieniu wielkości realizowanych inwestycji oraz zdolności do powiększania sprzedaży i zysków.

Wyniki rankingu dostępne są w dodatku do lutowego wydania miesięcznika Forbes'a.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: Uruchomienie stanowiska robota przemysłowego w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa Bumech S.A.
Nazwa Beneficjenta: Bumech Spółka Akcyjna
Całkowita wartość projetu: 1.830.000, 00 zł

Dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej: 525.000, 00 zł stanowiącej nie więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowanych Projektu

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Reionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013”
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się stronie http://www.rpo.silesia-region.pl