english version
Aby otrzymywać najnowsze informacje zapisz się do newslettera.

Rada NadzorczaSKŁAD RADY NADZORCZEJ

Paweł Ruka

Pan Paweł Henryk Ruka posiada wykształcenie wyższe – ukończył Szkołę Główną Handlową.
W ramach stypendium rządu cypryjskiego uczestniczył w Young Managers Programme – Project Planning and Management w Międzynarodowym Instytucie Zarządzania na Cyprze. Ponadto odbył roczne studia magisterskie na Universidad de Navarra Privada w Hiszpanii. Oprócz powyższego Pan Ruka od 2009 roku posiada tytuł Biegłego Rewidenta, a od 2010 roku bierze udział w programie ACCA. Włada w stopniu: zaawansowanym - językiem angielskim, podstawowym – językiem niemieckim i hiszpańskim.
Przebieg kariery zawodowej Pana Pawła Ruki:
VIII.2012 – nadal członek rady Nadzorczej BUMECH S.A.
XII.2011 – nadal Ammono S.A. – Dyrektor Finansowy (do V.2013 - Członek Zarządu)
XI.2010 – XI.2011Grupa Ferrum S.A. w Katowicach - Doradca zarządu Ferrum S.A ds. finansowych; do lipca 2011 r. Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w spółce zależnej Ferrum S.A - ZKS Ferrum S.A.
IX.2004 – X.2010 PricewaterhouseCoopers - Menadżer (od października 2010 r.); wcześniej: Starszy Konsultant (od listopada 2006 r.) w dziale Usług Transakcyjnych, Konsultant (2004-2005) oraz Starszy Konsultant (2005-2006) w Dziale Audytu
V – VIII.2004 Hekon S.A. (Grupa hotelarska Accor) - praca w dziale finansowym
Podstawowe zajęcia dodatkowe:
XII 2009 Prowadzenie zajęć z rachunkowości finansowej oraz analizy finansowej
XII.2003 – IV.2004 praktyki w Departamencie Audytu PricewaterhouseCoopers.
I – VI.2001 Sekretarz projektu: "Polska Gospodarka: Tendencje, Oceny, Prognozy" w Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych
III – XII.2000 Asystent managera do spraw marketingu w firmie Ytong Polska
XI 1999 – II.2000 Współpraca z Działem Epidemiologii w Centrum Onkologii w Warszawie (tłumaczenia, korekty)


Alicja Sutkowska

Pani Sutkowska prawie przez cała karierę zawodową pełniła funkcję księgowej. Ukończyła kurs Głównego Księgowego organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz studium w zakresie zarządzania przez koszty na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ponadto brała udział w wielu sympozjach, kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.
Życiorys zawodowy Pani Sutkowskiej przedstawia się następująco:
1964 – 1967 MHD Wrocław – księgowy
1967 – 1969 PRG Lubin – starszy księgowy
1969 – 1992 KGHM Polska Miedź S.A. Lubin – księgowy, specjalista oraz starszy specjalista ds. finansowych
1993 – 2000 CUPRUM 2000 Sp. z o.o. Lubin – starszy specjalista d/s finansowych, Główny Księgowy
2000 – 2001 DIALOG S.A. Wrocław - Główny Księgowy
2001 – 2012 NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy sp. z o.o. Lubin – Główny Księgowy.
09.2014 - Członek Rady Nadzorczej BUMECH S.A.

Wojciech Szymon Kowalski

Pan Kowalski przez całe życie zawodowe był związany z rynkiem kapitałowym. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Jest maklerem i Członkiem Zwyczajnym Rynku e-WGT S.A. Warszawskiej Giełdy Towarowej SA. oraz Członkiem Polskiego Towarzystwa Historyków Gospodarczych.

Doświadczenia zawodowe Pana Kowalskiego przedstawia się następująco:

Członek Organów Spółek Publicznych: Relpol SA (2003 – 2007, Przewodniczący Komitetu Audytu); Pfleiderer Grajewo SA (2004 r. – 2008); W. Kruk S.A. (2006 – 2008), Elektrotim S.A. (2007- obecnie, Sekretarz Rady Nadzorczej), Delko S.A. (2010 – 2012, w kwietniu 2012 r. oddelegowany do Zarządu Spółki, Wiceprezes Zarządu, od marca 2013 r. – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej), Pozbud T&R SA (2011 – obecnie, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), ZWG SA (2013 – obecnie,).
2001 – obecnie; prace analityczne wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. na rzecz domów maklerskich, firm doradczych, z zakresu makroekonomii, ekonomiki konsumpcji, rynków towarowych i walutowych);
1996 – 2001; Kierownik Biura Analiz i Informacji, Dom Maklerski BMT S.A. w Poznaniu;
1995 – 1996; Zastępca Dyrektora Rynku Pierwotnego, Dom Maklerski Polinwest S.A. w Poznaniu;
1994 – 1995; Specjalista, zatrudniony przez Zarządcę Komisarycznego Banku Komercyjnego Posnania S.A.;
1993; Specjalista, Sachsen Consult; m.in. restrukturyzacja zakładów pracy chronionej;
1991 – 1992; Szef Departamentu Koniunktur i Inwestycji, Pion Inwestycji Kapitałowych Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu.
Ponadto Pan Kowalski prowadził i prowadzi działalność publicystyczną, współpracując na różnych etapach swej kariery zawodowej m. in. z następującymi wydawnictwami: ,,Kapitałowy”, ,,Przegląd Zachodni”, ,,Nasz Rynek Kapitałowy”, ,,Gazeta Giełdy Parkiet”, ,,Gazeta Finansowa”, ,,Gazeta Handlowa”, ,,Przegląd Handlowy”, ,,Nowa Europa”, ,,Rzeczpospolita”. Oprócz powyższego w swojej karierze zawodowej zajmował się również działalnością dydaktyczną z zakresu rynku kapitałowego.


Anna Brzózko - Jaworska


Pani Anna Brzózko-Jaworska w 1996 roku ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Marketing,

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pani Anny Brzózko - Jaworskiej przedstawia się następująco:

06.2014 – nadal Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży w Osada Śnieżka Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
03.2008 - 05.2014 Kierownik Marketingu oraz Kierownik Działu Sprzedaży Biznesowej w jednej ze spółek KGHM Polska Miedź S.A. w Uzdrowisku Świeradów
11.2003 - 03.2008 Dyrektor w Prywatnej Przychodni
03.2000 – 06.2002 Kierownik Działu Marketingu i Kontraktów w Uzdrowisku „Świeradów-Czerniawa” Sp. z o.o
12.1999 – 03.2000 Specjalista ds. Marketingu w Prywatnym Browarze we Lwówku Śląskim.
10.1996 – 11.1999 Specjalista ds. Marketingu w jednej z pięciu fabryk Pana Wacława JOPKA.

Dorota Giżewska

Pani Dorota Giżewska otrzymała tytuł magistra w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku: Zarządzanie i Marketing. Ponadto w latach 2000 – 2009 roku na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange
we Wrocławiu, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ukończyła studia podyplomowe z zakresu: zarządzania finansami, prawa pracy i prawa społecznego oraz zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej. Pani Giżewska uczestniczyła także od 2006 do 2008 roku w studium międzynarodowym „Manager Turystyczny” w ramach INTERREG IIIA w Crostau (Niemcy).

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pani Doroty Giżewskiej przedstawia się następująco:

30.12.2014 – nadal WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „UŚMIECH” W ŚCINAWIE - Kierownik
30.08.2013 - nadal FUNDACJA PRZYSTAŃ W LUBINIE - Prezes Zarządu
07.2013 – 12.2014 UNIKATONIA concept spa&wellness w Lubinie - Pełnomocnik Zarządu ds. Klientów Instytucjonalnych
04.2013 – 06.2013 Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne SA - Dyrektor Generalny
08.2012 - 02.2013 ZWG S.A. w Iwinach - Pełnomocnik Zarządu ds. utworzenia struktur i organizacji pracy
w O/Rawicz
10.2006 - 07.2012 Uzdrowisko „Świeradów-Czerniawa” Sp. z o.o. w Świeradowie Zdroju - Prezes Zarządu
10.1998 - 10.2006 Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie - Dyrektor Zakładu
02.1987 - 09.1998 Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie / MGZZOP w Ścinawie - Położna

Łukasz Rosiński


Pan Łukasz Rosiński posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Akademię Leona Koźmińskiego, Specjalność: Strategie inwestycyjne i kapitałowe. Ponadto Pan Rosiński studiował na Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein, Hochschule für Wirtschaft, Niemcy, jest także absolwentem II edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego.
Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Łukasza Rosińskiego przedstawia się następująco:
05.2015 – nadal Członek Rady Nadzorczej MINOX SA
11.2014 – nadal Członek Zarządu The Farm51 Group SA
07.2014 – nadal Członek Rady Nadzorczej Bloober Team SA
06.2014 roku – nadal Członek Zarządu Macromoney Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
05.2014 roku – nadal Prezes Zarządu Macromoney Corporate Finance Sp. z o.o.
05.2013 – nadal wspólnik we Flayers Sp. z o.o.
2012 - 2013 Dyrektor Zarządzający w spółce INFINITY8 S.A. - Autoryzowanym Doradcy rynku NewConnect i Catalyst
2008 - 2012 Dom Maklerski AmerBrokers S.A. kolejno na stanowiskach: Młodszego Analityka Inwestycyjnego, Analityka Inwestycyjnego i Dyrektora Departamentu Corporate Finance
2007 - 2008 Stażysta m.in. w Komisji Nadzoru Finansowego, Allianz TFI oraz CMS Corporate Management Services Sp. z o.o.

Piotr Wojnar


Pan Piotr Wojnar jest adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Piotr Wojnar jest wspólnikiem i Partnerem Zarządzającym Kancelarii Adwokackiej „Wojnar, Smołuch i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska”. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z rynkiem kapitałowym. W latach 1991 – 1994 pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Od 1998 r wykonuje zawód adwokata. Uczestniczył, w szeregu szkoleń z zakresu rynków kapitałowych, między innymi był uczestnikiem International Institute for Securities Market Development w Waszyngtonie. Prowadził szereg szkoleń z zakresu prawa handlowego. Wykłada na Podyplomowym Studium Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 199-2001 Członek Rady Nadzorczej FEH Ponar Wadowice, Członek Rady Nadzorczej Skyline Investmet S.A.

Piotr Wojnar specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), obsłudze podmiotów gospodarczych
ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów giełdowych oraz firm inwestycyjnych. Współtworzył i uczestniczył
w pisaniu prospektów emisyjnych oraz przeprowadzał procesy wprowadzania na giełdę w emisjach pierwotnych jak i wtórnych szeregu emitentów (między innymi banków, podmiotów z sektora IT i produkcyjnego). Specjalizuje się także w obsłudze i przeprowadzaniu emisji obligacji korporacyjnych. Posiada bogatą praktykę prowadzenia spraw karnych z zakresu przestępstw gospodarczych w tym związanych z rynkami giełdowymi.

Piotr Wojnar zasiada w Radzie Nadzorczej spółki giełdowej. Na zlecenie pełni funkcję członka Zarządu spółki prawa handlowego. Jest wizytatorem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.