english version
Aby otrzymywać najnowsze informacje zapisz się do newslettera.

Rada NadzorczaSKŁAD RADY NADZORCZEJ


Paweł Ruka

Pan Paweł Henryk Ruka posiada wykształcenie wyższe – ukończył Szkołę Główną Handlową.

W ramach stypendium rządu cypryjskiego uczestniczył w Young Managers Programme – Project Planning and Management w Międzynarodowym Instytucie Zarządzania na Cyprze. Ponadto odbył roczne studia magisterskie na Universidad de Navarra Privada w Hiszpanii. Oprócz powyższego Pan Ruka od 2009 roku posiada tytuł Biegłego Rewidenta, a od 2010 roku bierze udział w programie ACCA. Włada w stopniu: zaawansowanym - językiem angielskim, podstawowym – językiem niemieckim i hiszpańskim.
Przebieg kariery zawodowej Pana Pawła Ruki:
VIII.2012 – nadal członek rady Nadzorczej BUMECH S.A.
XII.2011 – nadal  Ammono S.A. – Dyrektor Finansowy (do V.2013 - Członek Zarządu)
XI.2010 – XI.2011Grupa Ferrum S.A. w Katowicach - Doradca zarządu Ferrum S.A ds. finansowych; do lipca 2011 r. Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w spółce zależnej Ferrum S.A - ZKS Ferrum S.A.
IX.2004 – X.2010   PricewaterhouseCoopers - Menadżer (od października 2010 r.); wcześniej: Starszy Konsultant (od listopada 2006 r.) w dziale Usług Transakcyjnych, Konsultant (2004-2005) oraz Starszy Konsultant (2005-2006) w Dziale Audytu
V – VIII.2004 Hekon S.A. (Grupa hotelarska Accor) - praca w dziale finansowym
Podstawowe zajęcia dodatkowe:
XII 2009 Prowadzenie zajęć z rachunkowości finansowej oraz analizy finansowej
XII.2003 – IV.2004  praktyki w Departamencie Audytu PricewaterhouseCoopers.
I – VI.2001 Sekretarz projektu: "Polska Gospodarka: Tendencje, Oceny, Prognozy" w Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych
III – XII.2000 Asystent managera do spraw marketingu w firmie Ytong Polska
XI 1999 – II.2000 Współpraca z Działem Epidemiologii w Centrum Onkologii w Warszawie (tłumaczenia, korekty)
 

Alicja Sutkowska

Pani Sutkowska prawie przez cała karierę zawodową pełniła funkcję księgowej. Ukończyła kurs Głównego Księgowego organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz studium w zakresie zarządzania przez koszty na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ponadto brała udział w wielu sympozjach, kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

Życiorys zawodowy Pani Sutkowskiej przedstawia się następująco:

1964 – 1967 MHD Wrocław – księgowy
1967 – 1969 PRG Lubin – starszy księgowy
1969 – 1992 KGHM Polska Miedź S.A. Lubin – księgowy, specjalista oraz starszy specjalista ds. finansowych
1993 – 2000 CUPRUM 2000 Sp. z o.o. Lubin – starszy specjalista d/s finansowych, Główny Księgowy
2000 – 2001 DIALOG S.A. Wrocław - Główny Księgowy
2001 – 2012 NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy sp. z o.o. Lubin – Główny Księgowy.
09.2014 - Członek Rady Nadzorczej BUMECH S.A.


Wojciech Szymon Kowalski

Pan Kowalski przez całe życie zawodowe był związany z rynkiem kapitałowym. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Jest maklerem i Członkiem Zwyczajnym Rynku e-WGT S.A. Warszawskiej Giełdy Towarowej SA. oraz Członkiem Polskiego Towarzystwa Historyków Gospodarczych.

Doświadczenia zawodowe Pana Kowalskiego przedstawia się następująco:

Członek Organów Spółek Publicznych: Relpol SA (2003 – 2007, Przewodniczący Komitetu Audytu); Pfleiderer Grajewo SA (2004 r. – 2008); W. Kruk S.A. (2006 – 2008), Elektrotim S.A. (2007- obecnie, Sekretarz Rady Nadzorczej), Delko S.A. (2010 – 2012, w kwietniu 2012 r. oddelegowany do Zarządu Spółki, Wiceprezes Zarządu, od marca 2013 r. – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej), Pozbud T&R SA (2011 – obecnie, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), ZWG SA (2013 – obecnie,). 

2001 – obecnie; prace analityczne wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. na rzecz domów maklerskich, firm doradczych, z zakresu makroekonomii, ekonomiki konsumpcji, rynków towarowych i walutowych);
1996 – 2001; Kierownik Biura Analiz i Informacji, Dom Maklerski BMT S.A. w Poznaniu;
1995 – 1996; Zastępca Dyrektora Rynku Pierwotnego, Dom Maklerski Polinwest S.A. w Poznaniu;
1994 – 1995; Specjalista, zatrudniony przez Zarządcę Komisarycznego Banku Komercyjnego Posnania S.A.;
1993; Specjalista, Sachsen Consult; m.in. restrukturyzacja zakładów pracy chronionej;
1991 – 1992; Szef Departamentu Koniunktur i Inwestycji, Pion Inwestycji Kapitałowych Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu.

Ponadto Pan Kowalski prowadził i prowadzi działalność publicystyczną, współpracując na różnych etapach swej kariery zawodowej m. in. z następującymi wydawnictwami: ,,Kapitałowy”, ,,Przegląd Zachodni”, ,,Nasz Rynek Kapitałowy”, ,,Gazeta Giełdy Parkiet”, ,,Gazeta Finansowa”, ,,Gazeta Handlowa”, ,,Przegląd Handlowy”, ,,Nowa Europa”, ,,Rzeczpospolita”. Oprócz powyższego w swojej karierze zawodowej zajmował się również działalnością dydaktyczną z zakresu rynku kapitałowego.


Anna Brzózko - Jaworska

Pani Anna Brzózko-Jaworska w 1996 roku ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Marketing,

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pani Anny Brzózko - Jaworskiej przedstawia się następująco:

06.2014 – nadal Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży w Osada Śnieżka Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
03.2008 - 05.2014 Kierownik Marketingu oraz Kierownik Działu Sprzedaży Biznesowej w jednej ze spółek KGHM Polska Miedź S.A. w Uzdrowisku Świeradów
11.2003 - 03.2008 Dyrektor w Prywatnej Przychodni
03.2000 – 06.2002 Kierownik Działu Marketingu i Kontraktów w Uzdrowisku „Świeradów-Czerniawa” Sp. z o.o
12.1999 – 03.2000 Specjalista ds. Marketingu w Prywatnym Browarze we Lwówku Śląskim.
10.1996 – 11.1999 Specjalista ds. Marketingu w jednej z pięciu fabryk Pana Wacława JOPKA.


Dorota Giżewska

Pani Dorota Giżewska otrzymała tytuł magistra w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku: Zarządzanie i Marketing. Ponadto w latach 2000 – 2009 roku na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange
we Wrocławiu, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ukończyła studia podyplomowe z zakresu: zarządzania finansami, prawa pracy i prawa społecznego oraz zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej. Pani Giżewska uczestniczyła także od 2006 do 2008 roku w studium międzynarodowym „Manager Turystyczny” w ramach INTERREG IIIA w Crostau (Niemcy).

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pani Doroty Giżewskiej przedstawia się następująco:

30.12.2014 – nadal WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „UŚMIECH” W ŚCINAWIE - Kierownik
30.08.2013 - nadal FUNDACJA PRZYSTAŃ W LUBINIE - Prezes Zarządu
07.2013 – 12.2014 UNIKATONIA concept spa&wellness w Lubinie - Pełnomocnik Zarządu ds. Klientów Instytucjonalnych
04.2013 – 06.2013 Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne SA - Dyrektor Generalny
08.2012 - 02.2013 ZWG S.A. w Iwinach - Pełnomocnik Zarządu ds. utworzenia struktur i organizacji pracy
w O/Rawicz
10.2006 - 07.2012 Uzdrowisko „Świeradów-Czerniawa” Sp. z o.o. w Świeradowie Zdroju - Prezes Zarządu
10.1998 - 10.2006 Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie - Dyrektor Zakładu
02.1987 - 09.1998 Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie / MGZZOP w Ścinawie - Położna


Łukasz Kliszka


Pan Łukasz Kliszka w 2010 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, zaś dwa lata później - Podyplomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Łukasza Kliszki przedstawia się następująco:

02.2015 – 04.2015 Dick Inter SA - Wiceprezes Zarządu
09.2014 – nadal Transbud S.A Gdańsk - Członek Rady Nadzorczej
09.2014 – nadal Wolność Sp. z o.o. w Elblągu - Członek Rady Nadzorczej
05.2014 – nadal Macromoney Corporate Finance sp. z o.o. – udziałowiec
01.2014 – 04.2015 DICK 2000 - Dyrektor Zarządzający
09.2012 - 10.2013 Dom Maklerski Investments SA - Dyrektor Departamentu Sprzedaży
09.2012 - 10.2013 Investments S.A. - Dyrektor Departamentu Sprzedaży
12.2010 - 08.2012 Dom Inwestycyjny Investors S.A. - Dyrektor Sprzedaży
11.2010 - 08.2012 Investors TFI S.A. - Dyrektor Sprzedaży Funduszy Zamkniętych
07.2010 - 11.2010 Open Finance S.A. - Planer Finansowy
07.2009 - 07.2010 Open Finance S.A. - Doradca Finansowy
06.2008 - 07.2009 Expander Advisors Sp z o.o. - Doradca Finansowy
12.2007 - 06.2008 Lukas Bank S.A. - Doradca ds. MSP
06.2007 - 12.2007 Lukas Bank S.A. - Doradca Junior


Piotr Wojnar


Pan Piotr Wojnar jest adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Piotr Wojnar jest wspólnikiem i Partnerem Zarządzającym Kancelarii Adwokackiej „Wojnar, Smołuch i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska”. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z rynkiem kapitałowym. W latach 1991 – 1994 pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Od 1998 r wykonuje zawód adwokata. Uczestniczył, w szeregu szkoleń z zakresu rynków kapitałowych, między innymi był uczestnikiem International Institute for Securities Market Development w Waszyngtonie. Prowadził szereg szkoleń z zakresu prawa handlowego. Wykłada na Podyplomowym Studium Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 199-2001 Członek Rady Nadzorczej FEH Ponar Wadowice, Członek Rady Nadzorczej Skyline Investmet S.A.

Piotr Wojnar specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), obsłudze podmiotów gospodarczych
ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów giełdowych oraz firm inwestycyjnych. Współtworzył i uczestniczył
w pisaniu prospektów emisyjnych oraz przeprowadzał procesy wprowadzania na giełdę w emisjach pierwotnych jak i wtórnych szeregu emitentów (między innymi banków, podmiotów z sektora IT i produkcyjnego). Specjalizuje się także w obsłudze i przeprowadzaniu emisji obligacji korporacyjnych. Posiada bogatą praktykę prowadzenia spraw karnych z zakresu przestępstw gospodarczych w tym związanych z rynkami giełdowymi.

Piotr Wojnar zasiada w Radzie Nadzorczej spółki giełdowej. Na zlecenie pełni funkcję członka Zarządu spółki prawa handlowego. Jest wizytatorem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Pan Piotr Wojnar złożył oświadczenie o tym, iż:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki; nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 ze zm.).