english version
Aby otrzymywać najnowsze informacje zapisz się do newslettera.

Rada NadzorczaSKŁAD RADY NADZORCZEJ


Alicja Sutkowska

Pani Sutkowska prawie przez cała karierę zawodową pełniła funkcję księgowej. Ukończyła kurs Głównego Księgowego organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz studium w zakresie zarządzania przez koszty na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ponadto brała udział w wielu sympozjach, kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.
Życiorys zawodowy Pani Sutkowskiej przedstawia się następująco:

09.2014 - Członek Rady Nadzorczej BUMECH S.A.
2001 – 2012 NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy sp. z o.o. Lubin – Główny Księgowy.
2000 – 2001 DIALOG S.A. Wrocław - Główny Księgowy
1993 – 2000 CUPRUM 2000 Sp. z o.o. Lubin – starszy specjalista d/s finansowych, Główny Księgowy
1969 – 1992 KGHM Polska Miedź S.A. Lubin – księgowy, specjalista oraz starszy specjalista ds. finansowych
1967 – 1969 PRG Lubin – starszy księgowy
1964 – 1967 MHD Wrocław – księgowy

Pani Alicja Sutkowska nie spełnia kryteriów niezależności w myśl zasady II.Z.4 zawartej w dokumencie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

Anna Brzózko - Jaworska


Pani Anna Brzózko-Jaworska w 1996 roku ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Marketing,

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pani Anny Brzózko - Jaworskiej przedstawia się następująco:

06.2014 – nadal Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży w Osada Śnieżka Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
03.2008 - 05.2014 Kierownik Marketingu oraz Kierownik Działu Sprzedaży Biznesowej w jednej ze spółek KGHM Polska Miedź S.A. w Uzdrowisku Świeradów
11.2003 - 03.2008 Dyrektor w Prywatnej Przychodni
03.2000 – 06.2002 Kierownik Działu Marketingu i Kontraktów w Uzdrowisku „Świeradów-Czerniawa” Sp. z o.o
12.1999 – 03.2000 Specjalista ds. Marketingu w Prywatnym Browarze we Lwówku Śląskim.
10.1996 – 11.1999 Specjalista ds. Marketingu w jednej z pięciu fabryk Pana Wacława JOPKA.

Pani Anna Brzózko - Jaworska nie spełnia kryteriów niezależności w myśl zasady II.Z.4 zawartej w dokumencie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

Dorota Giżewska

Pani Dorota Giżewska otrzymała tytuł magistra w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku: Zarządzanie i Marketing. Ponadto w latach 2000 – 2009 roku na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange
we Wrocławiu, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ukończyła studia podyplomowe z zakresu: zarządzania finansami, prawa pracy i prawa społecznego oraz zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej. Pani Giżewska uczestniczyła także od 2006 do 2008 roku w studium międzynarodowym „Manager Turystyczny” w ramach INTERREG IIIA w Crostau (Niemcy).

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pani Doroty Giżewskiej przedstawia się następująco:

30.12.2014 – nadal WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „UŚMIECH” W ŚCINAWIE - Kierownik
30.08.2013 - nadal FUNDACJA PRZYSTAŃ W LUBINIE - Prezes Zarządu
07.2013 – 12.2014 UNIKATONIA concept spa&wellness w Lubinie - Pełnomocnik Zarządu ds. Klientów Instytucjonalnych
04.2013 – 06.2013 Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne SA - Dyrektor Generalny
08.2012 - 02.2013 ZWG S.A. w Iwinach - Pełnomocnik Zarządu ds. utworzenia struktur i organizacji pracy
w O/Rawicz
10.2006 - 07.2012 Uzdrowisko „Świeradów-Czerniawa” Sp. z o.o. w Świeradowie Zdroju - Prezes Zarządu
10.1998 - 10.2006 Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie - Dyrektor Zakładu
02.1987 - 09.1998 Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie / MGZZOP w Ścinawie - Położna

Pani Dorota Giżewska
nie spełnia kryteriów niezależności w myśl zasady II.Z.4 zawartej w dokumencie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

Łukasz Rosiński


Pan Łukasz Rosiński posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Akademię Leona Koźmińskiego, Specjalność: Strategie inwestycyjne i kapitałowe. Ponadto Pan Rosiński studiował na Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein, Hochschule für Wirtschaft, Niemcy, jest także absolwentem II edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego.
Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Łukasza Rosińskiego przedstawia się następująco:
05.2015 – nadal Członek Rady Nadzorczej MINOX SA
11.2014 – nadal Członek Zarządu The Farm51 Group SA
07.2014 – nadal Członek Rady Nadzorczej Bloober Team SA
06.2014 roku – nadal Członek Zarządu Macromoney Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
05.2014 roku – nadal Prezes Zarządu Macromoney Corporate Finance Sp. z o.o.
05.2013 – nadal wspólnik we Flayers Sp. z o.o.
2012 - 2013 Dyrektor Zarządzający w spółce INFINITY8 S.A. - Autoryzowanym Doradcy rynku NewConnect i Catalyst
2008 - 2012 Dom Maklerski AmerBrokers S.A. kolejno na stanowiskach: Młodszego Analityka Inwestycyjnego, Analityka Inwestycyjnego i Dyrektora Departamentu Corporate Finance
2007 - 2008 Stażysta m.in. w Komisji Nadzoru Finansowego, Allianz TFI oraz CMS Corporate Management Services Sp. z o.o.

Pan Łukasz Rosiński nie spełnia kryteriów niezależności w myśl zasady II.Z.4 zawartej w dokumencie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

Kamila Kliszka

Pani Kamila Kliszka w 2010 roku ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Gospodarka Przestrzenna, a w 2014 roku Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Zarządzanie Marką.

Doświadczenie zawodowe Pani Kamili Kliszki przedstawia się następująco:
03.2016 – nadal            Prezes Zarządu G Financial Sp. z o.o.
2011 – nadal                 Pfizer Polska,Senior Pharmaceutical  Sales Representative
2009 – 2010                 GlaxoSmithKline, Przedstawiciel Medyczny

Pani Kamila Kliszka
nie spełnia kryteriów niezależności w myśl zasady II.Z.4 zawartej w dokumencie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

Marcin Rudzki

Marcin Rudzki posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Praktykę zawodową rozpoczął w 2003 roku, a od 2005 roku jest związany z Kancelarią Adwokacką Wojciech Brochwicz. Od 2013 roku jest wspólnikiem Kancelarii „Brochwicz i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni" Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji cywilnych oraz obsługi korporacyjnej. Doradza w procesach inwestycyjnych, fuzjach i przejęciach (M&A). Zasiada w zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego m.in. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pełni również funkcję Przewodniczącego Sądu Odwoławczego przy Polskim Związku Piłki Siatkowej.

Michał Kwiatkowski

Pan Kwiatkowski w 2006 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, a w latach 2011 – 2012 uczestniczył w programie Executive MBA realizowanym w Instytucie Nauk Ekonomicznych w Państwowej Akademii Nauk przy współpracy z Vienna Institue for International Economics. Pan Kwiatkowski biegle włada językiem angielskim i niemieckim, zaś w stopniu podstawowym – rosyjskim.

Doświadczenie zawodowe Pana Michała Kwiatkowskiego przedstawia się następująco:

11.2015 – nadal            Eco Way Sp. z o.o., Prezes Zarządu/Współwłaściciel
11.2014 - nadal             Tardigrada S.C., Wspólnik
07.2013 - nadal             Polymetal S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
09.2012 – 03.2014         European Infrastructure Solutions Sp. z o.o., Doradca Zarządu
04.2010 – 12.2014         Ingenium Partners Sp. z o.o., Partner Zarządzający/Prezes Zarządu
02.2007 – 01.2010         Financier Sp. z o.o., Manager/ wcześniej Starszy Analityk
07.2006 – 01.2007         Navigator Capital S.A., Analityk
07.2004 – 04.2006         Wieland Werke AG / Wieland Polska, Specjalista ds. Controllingu