english version
Aby otrzymywać najnowsze informacje zapisz się do newslettera.

Rada NadzorczaSKŁAD RADY NADZORCZEJ


Dorota Giżewska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Dorota Giżewska otrzymała tytuł magistra w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku: Zarządzanie i Marketing. Ponadto w latach 2000 – 2009 roku na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange
we Wrocławiu, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ukończyła studia podyplomowe z zakresu: zarządzania finansami, prawa pracy i prawa społecznego oraz zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej. Pani Giżewska uczestniczyła także od 2006 do 2008 roku w studium międzynarodowym „Manager Turystyczny” w ramach INTERREG IIIA w Crostau (Niemcy).

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pani Doroty Giżewskiej przedstawia się następująco:

30.12.2014 – nadal WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „UŚMIECH” W ŚCINAWIE - Kierownik
30.08.2013 - nadal FUNDACJA PRZYSTAŃ W LUBINIE - Prezes Zarządu
07.2013 – 12.2014 UNIKATONIA concept spa&wellness w Lubinie - Pełnomocnik Zarządu ds. Klientów Instytucjonalnych
04.2013 – 06.2013 Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne SA - Dyrektor Generalny
08.2012 - 02.2013 ZWG S.A. w Iwinach - Pełnomocnik Zarządu ds. utworzenia struktur i organizacji pracy
w O/Rawicz
10.2006 - 07.2012 Uzdrowisko „Świeradów-Czerniawa” Sp. z o.o. w Świeradowie Zdroju - Prezes Zarządu
10.1998 - 10.2006 Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie - Dyrektor Zakładu
02.1987 - 09.1998 Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie / MGZZOP w Ścinawie - Położna

Pani Dorota Giżewska nie spełnia kryteriów niezależności w myśl zasady II.Z.4 zawartej w dokumencie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

Marek Otto – Członek Rady Nadzorczej

XII.2015 – nadal            G Properties Sp. z o.o - Prezes Zarządu
I.2010 – nadal               DICK Inter S.A. Gdańsk - Wiceprezes Zarządu
IV.2009 - XII.2009          KLOSE Gościcińska Fabryka Mebli - Menedżer ds. przepływu materiałów / Z-ca Dyrektora  Zakładu.
2006 - 2009                  Sztab Generalny WP Warszawa - Starszy Specjalista.
2004 - 2006                  SACT Norfolk / USA - Specjalista.
2003 - 2004                  CC LAND Heidelberg / Niemcy - Information Manager.
1983 - 2003                  Instytucje Sił Zbrojnych RP - stanowiska dowódcze

Pan Marek Otto spełnia kryteria niezależności w myśl zasady II.4 zawartej w dokumencie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".


Alicja Sutkowska - Członek rady Nadzorczej
Pani Sutkowska prawie przez cała karierę zawodową pełniła funkcję księgowej. Ukończyła kurs Głównego Księgowego organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz studium w zakresie zarządzania przez koszty na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ponadto brała udział w wielu sympozjach, kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.
Życiorys zawodowy Pani Sutkowskiej przedstawia się następująco:
09.2014 - Członek Rady Nadzorczej BUMECH S.A.
2001 – 2012 NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy sp. z o.o. Lubin – Główny Księgowy.
2000 – 2001 DIALOG S.A. Wrocław - Główny Księgowy
1993 – 2000 CUPRUM 2000 Sp. z o.o. Lubin – starszy specjalista d/s finansowych, Główny Księgowy
1969 – 1992 KGHM Polska Miedź S.A. Lubin – księgowy, specjalista oraz starszy specjalista ds. finansowych
1967 – 1969 PRG Lubin – starszy księgowy
1964 – 1967 MHD Wrocław – księgowy

Pani Alicja Sutkowska nie spełnia kryteriów niezależności w myśl zasady II.Z.4 zawartej w dokumencie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".


Anna Brzózko - Jaworska - Członek Rady Nadzorczej


Pani Anna Brzózko-Jaworska w 1996 roku ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Marketing,

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pani Anny Brzózko - Jaworskiej przedstawia się następująco:

06.2014 – nadal Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży w Osada Śnieżka Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
03.2008 - 05.2014 Kierownik Marketingu oraz Kierownik Działu Sprzedaży Biznesowej w jednej ze spółek KGHM Polska Miedź S.A. w Uzdrowisku Świeradów
11.2003 - 03.2008 Dyrektor w Prywatnej Przychodni
03.2000 – 06.2002 Kierownik Działu Marketingu i Kontraktów w Uzdrowisku „Świeradów-Czerniawa” Sp. z o.o
12.1999 – 03.2000 Specjalista ds. Marketingu w Prywatnym Browarze we Lwówku Śląskim.
10.1996 – 11.1999 Specjalista ds. Marketingu w jednej z pięciu fabryk Pana Wacława JOPKA.

Pani Anna Brzózko - Jaworska nie spełnia kryteriów niezależności w myśl zasady II.Z.4 zawartej w dokumencie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".