english version
Aby otrzymywać najnowsze informacje zapisz się do newslettera.

Rada NadzorczaSKŁAD RADY NADZORCZEJ


Andrzej Bukowczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Bukowczyk zdobył tytuł magistra na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ponadto ukończył: studia w zakresie zarządzania miastami na Michigan Technological University w USA oraz studium podyplomowe związane z zarządzaniem finansami i studia podyplomowe w zakresie pomocy przedakcesyjnej i funduszy strukturalnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pan Andrzej Bukowczyk posiada uprawnienia Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 223/2011). Zdał także egzamin na Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Brał również udział w wielu szkoleniach dotyczących
m. in. rynku kapitałowego oraz pozyskiwania funduszy Unijnych. Pan Andrzej Bukowczyk płynnie posługuje się językiem angielskim, a w stopniu podstawowym językiem rosyjskim.

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Andrzeja Bukowczyka jest następujący:
07.2017 – obecnie RE-INVEST Sp. z o.o. w Legnicy - Prezes Zarządu
09.2015 – 12.2016 Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. we Wrocławiu - Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych oraz Członek Zarządu, od 05.2016 – Prezes Zarządu
05.2015 – 10.2015 Bumech S.A w Katowicach – Dyrektor ds. Strategii, Nadzoru Właścicielskiego i Relacji Inwestorskich
02.2012 - 12.2012 Grand Prix Team Sp. z o.o. w Warszawie – Wiceprezes Zarządu
01.2011 – 05.2015 ZWG SA w Iwinach – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, od 09.2013 Prokurent
03.2008 – obecnie "AVARON" Sp. z o.o. w Legnicy - Prezes Zarządu, udziałowiec
05.2007 – 09.2008 Aktywne Centrum Zdrowia „ZAWIDAWIE” we Wrocławiu – Dyrektor ds. Finansowych
03.2006 - 02.2007 INTERFERIE S.A. w Lubinie - Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
10.2004 - 03.2006 Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego "HAWE" Sp. z o.o. w Legnicy - Dyrektor ds. Finansowych
07.2003 - 09.2004 INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie (Dyrektor Oddziału ZWG w Iwinach - Pełnomocnik Zarządu)
04.2003 - 07.2003 Zakład Wyrobów Gumowych sp. z o.o. w Iwinach - Prezes Zarządu
06.2002 - 06.2005 NaturOpak sp. z o.o. w likwidacji w Wilkowie – Likwidator
02.2001 - 06. 2002 NaturOpak sp. z o.o. w Wilkowie - Prezes Zarządu
09.1998 - 04.2003 Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. w Lubinie - Główny Specjalista ds. Inwestycji Kapitałowych, Zastępca Dyrektora Departamentu
01.1999 - obecnie "SIGMA" Konsulting Gospodarczy w Legnicy - Właściciel, Dyrektor
10.1993 - 08.1998 Firma doradcza - SJOS Sp. z o.o. we Wrocławiu - Kierownik projektów, konsultant

Pan Andrzej Bukowczyk pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w następujących podmiotach:
10.2013 – 01.2017 ZWG Sp. z o .o. KOBUD SKA w Warszawie – Członek rady Nadzorczej
10.2013 – 04.2015 Bumech S.A. w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
07.2007 - 05.2011 ZWG S.A. w Iwinach - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
03.1999 - 07.2002 Zakład Usług Wielobranżowych "ZUW" Sp. z o.o. w Lubinie - Przewodniczący Rady NadzorczejPan Andrzej Bukowczyk spełnia kryteria niezależności w myśl zasady II.4 zawartej w dokumencie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

Dorota Giżewska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Dorota Giżewska otrzymała tytuł magistra w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku: Zarządzanie i Marketing. Ponadto w latach 2000 – 2009 roku na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange
we Wrocławiu, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ukończyła studia podyplomowe z zakresu: zarządzania finansami, prawa pracy i prawa społecznego oraz zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej. Pani Giżewska uczestniczyła także od 2006 do 2008 roku w studium międzynarodowym „Manager Turystyczny” w ramach INTERREG IIIA w Crostau (Niemcy).

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pani Doroty Giżewskiej przedstawia się następująco:

30.12.2014 – nadal WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „UŚMIECH” W ŚCINAWIE - Kierownik
30.08.2013 - nadal FUNDACJA PRZYSTAŃ W LUBINIE - Prezes Zarządu
07.2013 – 12.2014 UNIKATONIA concept spa&wellness w Lubinie - Pełnomocnik Zarządu ds. Klientów Instytucjonalnych
04.2013 – 06.2013 Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne SA - Dyrektor Generalny
08.2012 - 02.2013 ZWG S.A. w Iwinach - Pełnomocnik Zarządu ds. utworzenia struktur i organizacji pracy
w O/Rawicz
10.2006 - 07.2012 Uzdrowisko „Świeradów-Czerniawa” Sp. z o.o. w Świeradowie Zdroju - Prezes Zarządu
10.1998 - 10.2006 Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie - Dyrektor Zakładu
02.1987 - 09.1998 Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie / MGZZOP w Ścinawie - Położna

Pani Dorota Giżewska nie spełnia kryteriów niezależności w myśl zasady II.Z.4 zawartej w dokumencie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

Marek Otto – Członek Rady Nadzorczej

XII.2015 – nadal            G Properties Sp. z o.o - Prezes Zarządu
I.2010 – nadal               DICK Inter S.A. Gdańsk - Wiceprezes Zarządu
IV.2009 - XII.2009          KLOSE Gościcińska Fabryka Mebli - Menedżer ds. przepływu materiałów / Z-ca Dyrektora  Zakładu.
2006 - 2009                  Sztab Generalny WP Warszawa - Starszy Specjalista.
2004 - 2006                  SACT Norfolk / USA - Specjalista.
2003 - 2004                  CC LAND Heidelberg / Niemcy - Information Manager.
1983 - 2003                  Instytucje Sił Zbrojnych RP - stanowiska dowódcze

Pan Marek Otto spełnia kryteria niezależności w myśl zasady II.4 zawartej w dokumencie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".


Alicja Sutkowska - Członek rady Nadzorczej

Pani Sutkowska prawie przez cała karierę zawodową pełniła funkcję księgowej. Ukończyła kurs Głównego Księgowego organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz studium w zakresie zarządzania przez koszty na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ponadto brała udział w wielu sympozjach, kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.
Życiorys zawodowy Pani Sutkowskiej przedstawia się następująco:
09.2014 - Członek Rady Nadzorczej BUMECH S.A.
2001 – 2012 NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy sp. z o.o. Lubin – Główny Księgowy.
2000 – 2001 DIALOG S.A. Wrocław - Główny Księgowy
1993 – 2000 CUPRUM 2000 Sp. z o.o. Lubin – starszy specjalista d/s finansowych, Główny Księgowy
1969 – 1992 KGHM Polska Miedź S.A. Lubin – księgowy, specjalista oraz starszy specjalista ds. finansowych
1967 – 1969 PRG Lubin – starszy księgowy
1964 – 1967 MHD Wrocław – księgowy

Pani Alicja Sutkowska nie spełnia kryteriów niezależności w myśl zasady II.Z.4 zawartej w dokumencie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".


Anna Brzózko - Jaworska - Członek Rady Nadzorczej


Pani Anna Brzózko-Jaworska w 1996 roku ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Marketing,

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pani Anny Brzózko - Jaworskiej przedstawia się następująco:

06.2014 – nadal Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży w Osada Śnieżka Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
03.2008 - 05.2014 Kierownik Marketingu oraz Kierownik Działu Sprzedaży Biznesowej w jednej ze spółek KGHM Polska Miedź S.A. w Uzdrowisku Świeradów
11.2003 - 03.2008 Dyrektor w Prywatnej Przychodni
03.2000 – 06.2002 Kierownik Działu Marketingu i Kontraktów w Uzdrowisku „Świeradów-Czerniawa” Sp. z o.o
12.1999 – 03.2000 Specjalista ds. Marketingu w Prywatnym Browarze we Lwówku Śląskim.
10.1996 – 11.1999 Specjalista ds. Marketingu w jednej z pięciu fabryk Pana Wacława JOPKA.

Pani Anna Brzózko - Jaworska nie spełnia kryteriów niezależności w myśl zasady II.Z.4 zawartej w dokumencie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".


Edward Brzózko - Członek Rady Nadzorczej

Pan Edward Brzózko zdobył tytuł magistra inżyniera na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechanicznym Energetycznym, specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne.

Doświadczenie zawodowe Pana Edwarda Brzózko przedstawia się następująco:

1981 – 1988 KGHM Lubin – zastępca, później sztygar oddziałowy Zakładów Górniczych Lubin
1996 – 2014 ZWG sp. z o.o. (przekształcona w spółkę akcyjną)
2014 – 2017 Bumech S.A. - Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju, a od września 2016 roku - Doradca Zarządu ds. techniczno-produkcyjnych.
Obecnie Pan Edward Brzózko przebywa na emeryturze.Pan Edward Brzózko nie spełnia kryteriów niezależności w myśl zasady II.Z.4 zawartej w dokumencie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".