english version
Aby otrzymywać najnowsze informacje zapisz się do newslettera.

Rada NadzorczaSKŁAD RADY NADZORCZEJ

Adam Konopka- Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Adam Konopka posiada wykształcenie wyższe: w roku 1977 ukończył Wydział Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, uzyskując stopień magistra. Ukończył kurs doradców inwestycyjnych, kurs członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Przebieg kariery zawodowej Pana Adama Konopki:
1977 – 1999      Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Mostostal w Zabrzu, od 1992 r. działające pod firmą Mostostal Zabrze Holding S.A. – Zastępca Dyrektora Kontraktu w Libii, Dyrektor Biura Holdingu;
1999 – 2002      Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. – Prezes Zarządu;
2000 - 2008       Dom Maklerski IDM S.A. – członek Rady Nadzorczej;
2002 – nadal      AK Inwestor sp. z o.o. -  Prezes Zarządu;
2005 – 2006      Mostostal Zabrze Holding S.A. – Wiceprezes Zarządu;
2005 – 2007      Ocynkownia „Mostostal – MET” Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2005 – 2007      Mostostal Zabrze – Zakład Produkcji Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o.  –  Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2005 – 2007      Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2005 - 2007       Przedsiębiorstwo Inżynierskie „Biprohut” Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2006 – 2007      Mostostal Zabrze Holding S.A. – Prezes Zarządu;
2007 - nadal      Instalexport S.A. – członek Rady Nadzorczej;
2007 - 2008       BUMECH S.A. – członek Rady Nadzorczej;
2008 – 2009      GEMINO Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
2009 – nadal     BUMECH S.A. – członek Rady Nadzorczej;
2012 – nadal     KOFAMA „KOŹLE” S.A. – Prezes Zarządu


Paweł Ruka- Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Henryk Ruka posiada wykształcenie wyższe – ukończył Szkołę Główną Handlową.

W ramach stypendium rządu cypryjskiego uczestniczył w Young Managers Programme – Project Planning and Management w Międzynarodowym Instytucie Zarządzania na Cyprze. Ponadto odbył roczne studia magisterskie na Universidad de Navarra Privada w Hiszpanii. Oprócz powyższego Pan Ruka od 2009 roku posiada tytuł Biegłego Rewidenta, a od 2010 roku bierze udział w programie ACCA. Włada w stopniu: zaawansowanym - językiem angielskim, podstawowym – językiem niemieckim i hiszpańskim.
Przebieg kariery zawodowej Pana Pawła Ruki:
VIII.2012 – nadal członek rady Nadzorczej BUMECH S.A.
XII.2011 – nadal  Ammono S.A. – Dyrektor Finansowy (do V.2013 - Członek Zarządu)
XI.2010 – XI.2011Grupa Ferrum S.A. w Katowicach - Doradca zarządu Ferrum S.A ds. finansowych; do lipca 2011 r. Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w spółce zależnej Ferrum S.A - ZKS Ferrum S.A.
IX.2004 – X.2010   PricewaterhouseCoopers - Menadżer (od października 2010 r.); wcześniej: Starszy Konsultant (od listopada 2006 r.) w dziale Usług Transakcyjnych, Konsultant (2004-2005) oraz Starszy Konsultant (2005-2006) w Dziale Audytu
V – VIII.2004 Hekon S.A. (Grupa hotelarska Accor) - praca w dziale finansowym
Podstawowe zajęcia dodatkowe:
XII 2009 Prowadzenie zajęć z rachunkowości finansowej oraz analizy finansowej
XII.2003 – IV.2004  praktyki w Departamencie Audytu PricewaterhouseCoopers.
I – VI.2001 Sekretarz projektu: "Polska Gospodarka: Tendencje, Oceny, Prognozy" w Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych
III – XII.2000 Asystent managera do spraw marketingu w firmie Ytong Polska
XI 1999 – II.2000 Współpraca z Działem Epidemiologii w Centrum Onkologii w Warszawie (tłumaczenia, korekty)
 
Andrzej Bukowczyk – Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Bukowczyk zdobył tytuł magistra na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ponadto ukończył: studia w zakresie zarządzania miastami na Michigan Technological University w USA
oraz studium podyplomowe związane z zarządzaniem finansami i studia podyplomowe w zakresie pomocy przedakcesyjnej i funduszy strukturalnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pan Andrzej Bukowczyk posiada uprawnienia Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 223/2011). Zdał także egzamin na Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Brał również udział w wielu szkoleniach dotyczących m. in. rynku kapitałowego oraz pozyskiwania funduszy Unijnych. Pan Andrzej Bukowczyk płynnie posługuje się językiem angielskim, a w stopniu podstawowym językiem rosyjskim.

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Andrzeja Bukowczyka jest następujący:

10.2013 - obecnie ZWG Sp. z o .o. KOBUD SKA w Warszawie – Członek rady Nadzorczej
09.2013 - obecnie ZWG SA w Iwinach – Prokurent
02.2012 - 12.2012 Grand Prix Team Sp. z o.o. w Warszawie – Wiceprezes Zarządu
03.2008 - obecnie "AVARON" Sp. z o.o. w Legnicy - Prezes Zarządu
07.2007 - 05.2011 ZWG S.A. w Iwinach - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
03.2006 - 02.2007 INTERFERIE S.A. w Lubinie - Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
10.2004 - 03.2006 Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego "HAWE" Sp. z o.o. w Legnicy - Dyrektor ds. Finansowych
08.2003 - 09.2004 INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie (Dyrektor Oddziału ZWG
w Iwinach - Pełnomocnik Zarządu)
04.2003 - 07.2003 Zakład Wyrobów Gumowych sp. z o.o. w Iwinach - Prezes Zarządu
06.2002 - 06.2005 NaturOpak sp. z o.o. w likwidacji w Wilkowie - Likwidator
02.2001 - 06. 2002 NaturOpak sp. z o.o. w Wilkowie - Prezes Zarządu
09.1998 - 04.2003 Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. w Lubinie - Główny Specjalista ds. Inwestycji Kapitałowych, Zastępca Dyrektora Departamentu
11.1993 - 08.1998 Firma doradcza - SJOS Sp. z o.o. we Wrocławiu - Kierownik projektów, konsultant
03.1999 - 07.2002 Zakład Usług Wielobranżowych "ZUW" Sp. z o.o. w Lubinie - Przewodniczący Rady Nadzorczej
01.1999 - obecnie "SIGMA" Konsulting Gospodarczy w Legnicy - Właściciel, Dyrektor

Adam Kałdus – Członek Rady Nadzorczej

Pan Adam Kałdus ukończył Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, gdzie zdobył tytuł mgr inż. informatyki. Pan Kałdus posiada licencje maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego oraz aktuariusza. Od wielu lat jego kariera zawodowa związana jest z rynkiem kapitałowym. W latach: 2003 – 2006 był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; 2004 – 2006 - członkiem Komisji Egzaminacyjnej
dla Aktuariuszy.

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Adama Kałdusa jest następujący:

06.2012 - obecnie członek Rady Nadzorczej ZWG S.A.
10.2013 – 12.2013 Główny Ekonomista First International Traders S.A.
04.2007 – 04.2012 doradca Zarządu i Dyrektor Biura Inwestycji PKO BP BANKOWY PTE S.A. (od 06.2007 r.)
09.2002 – 03.2007 z-ca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Nadzoru Funduszy Emerytalnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
09.2001 - 08.2002 doradca inwestycyjny w AIG Amplico Life S.A.
01.1999 – 06.2000 Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami PTE EPOKA S.A.
06.1997 – 12.1998 doradca inwestycyjny WBK AIB Asset Management i WBK AIB TFI S.A
12.1994 – 05.1997 analityk finansowy w Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Powierniczych S.A.

Zygmunt Kosmała - Członek Rady Nadzorczej

Pan Zygmunt Kosmała od ponad 40 lat związany jest z branżą górniczą. Zna doskonale specyfikę sektora wydobywczego. Jest autorem i współautorem kilkunastu wniosków racjonalizatorskich. Pan Kosmała przez większą część swojej kariery zawodowej piastował stanowiska menagerskie, w tym jako Prezes Zarządu w Eickhoff Polonia Ltd. oraz BUMECH S.A. Ze spółką związany jest od 2006 roku. Pan Kosmała posiada wykształcenie wyższe techniczne.

Przebieg kariery zawodowej Pana Zygmunta Kosmały przedstawia się następująco:

1966-1972 Zakłady Automatyzacji i Mechanizacji Przemysłu Metali Nieżelaznych „ZAM” w Kętach o/ Katowice - starszy energetyk;
1973 Huta Metali Nieżelaznych w Katowicach - starszy energetyk;
1973-1997 Zakłady Naprawcze „REMAG” w Katowicach–Kostuchnie - główny energetyk, główny mechanik, naczelny inżynier – zastępca dyrektora ds. technicznych, główny inżynier energomechaniczny ds. wynajmu;
1997-2002 Eickhoff Polonia Ltd. w Mikołowie - Prezes Zarządu;
2002-2008 SAG Wytwórnia Lin Stalowo–Gumowych Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach – zastępca dyrektora technicznego ds. rozwoju;
2006-2007 Przedsiębiorstwo BUMECH Sp. z o.o. - dyrektor techniczny i prokurent;
2007-2009 BUMECH S.A. - Wiceprezes Zarządu;
IX.2009-VII.2013 BUMECH S.A. - Prezes Zarządu, dyrektor generalny;
2011-2013 Kofama Koźle S.A.- przewodniczący rady nadzorczej;
X.2013 – VI.2014 BUMECH S.A. - Wiceprezes Zarządu;
VI. 2014 – BUMECH S.A.- Członek rady nadzorczej.