english version

Zintegrowane Systemy ZarządzaniaSpółka wdrożyła i poddała procesowi certyfikacji a następnie recertyfikacji system zarządzania jakością na zgodność z najnowszym wydaniem normy PN-EN ISO 9001:2009. Certyfikat obejmował: Remont, montaż i serwis maszyn górniczych oraz wykonawstwo ich elementów i części zamiennych. Wykonawstwo elementów konstrukcji. Dostawy wyposażenia dla drążenia wyrobisk podziemnych oraz utrzymanie ruchu urządzeń w procesach drążenia wyrobisk podziemnych. Wraz z rozwojem Bumech S.A. zaobserwowano trend wzrostu wymagań standardów zarządzania w aspektach jakości, środowiska i bhp. W związku z tym Zarząd podjął decyzje o wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001:2004 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na zgodność z normą PN-N 18001:2004. Wdrożone systemy zintegrowano z dotychczasowym systemem zarządzania jakością oraz poddano w roku 2012 - ZSZ procesowi certyfikacji przez jednostkę akredytacyjną Det Norske Veritas jednocześnie rozszerzając zakres certyfikatu o ostatecznym brzmieniu: Remont, montaż i serwis maszyn górniczych oraz wykonawstwo ich elementów i części zamiennych. Produkcja kombajnów chodnikowych. Wykonawstwo elementów konstrukcji. Drążenie wyrobisk podziemnych

Zarząd Bumech S.A. określił i zatwierdził do realizacji swoją Politykę Bumech S.A. ISO 9001, ISO 14001 i PN-N 18001, której realizacja jest na bieżąco monitorowana.

W ramach zintegrowanego systemu zarządzania jest systematycznie badana satysfakcja klienta. Jej wyniki stanowią materiał wyjściowy do ukierunkowania swoich działań w zakresie maksymalnego spełniania wymagań swoich potencjalnych i obecnych klientów.

Skuteczność prowadzonych działań jest weryfikowana przez przeprowadzane audyty wewnętrzne oraz systematyczne wizyty kontrolne realizowane przez zewnętrzne jednostki. Stwierdzane spostrzeżenia i niezgodności są motorem do uruchomienia stosownych działań zapobiegawczych i korygujących.