Aby otrzymywać najnowsze informacje zapisz się do newslettera.
Informujemy, iż od 04.11.2013 r. obowiązuje wjazd od strony ul. Ks. Mjr. Woźniaka

29.10.2013

więcej

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2013

02.09.2013

Zapraszamy do odwiedzenia firmy BUMECH S.A na stoisku nr 11 mieszczącego się w sektorze 2 na Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego mającego odby...

więcej

Połączenie BUMECH i ZWGUprzejmie informujemy, iż w związku z połączeniem spółek BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) i ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach (Spółka Przejmowana), BUMECH S.A. wstąpiła z dniem 23 grudnia 2014 roku we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, tj. ZWG S.A. na zasadzie sukcesji uniwersalnej; natomiast ZWG S.A.  na podstawie art. 493 kodeksu spółek handlowych, z dniem 23 grudnia 2014 roku została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Równocześnie informujemy, iż wszystkie dane dotyczące oferty produktowej, świadczonych usług, działalności ZWG S.A. oraz raporty giełdowe wynikające ze statusu spółki notowanej na NewConnect znajdować się będą jak dotychczas na stronie internetowej pod adresem:  http://www.zwg.com.pl/ 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: Uruchomienie stanowiska robota przemysłowego w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa Bumech S.A.
Nazwa Beneficjenta: Bumech Spółka Akcyjna
Całkowita wartość projetu: 1.830.000, 00 zł

Dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej: 525.000, 00 zł stanowiącej nie więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowanych Projektu

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Reionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013”
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się stronie http://www.rpo.silesia-region.pl