english version
Aby otrzymywać najnowsze informacje zapisz się do newslettera.

Struktura akcjonariatuStan akcjonariatu


 Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
Udział w kapitale
zakładowym
(w %)
Udział głosów
na WZ (w %)
źródło informacji
G Investments Sp. z o.o. 4 956 143 4 956 143 6,29 6,29 Raport bieżący nr 79/2017 oraz informacja z dnia 20.07.2017 r.


 Od dnia 21.03.2017 roku w obrocie giełdowym znajduje się 70 913 084 sztuk akcji Bumech SA.

Od dnia 30.06.2017 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.054.819,25 zł i dzieli się na 78.739.759 akcji o wartości nominalnej 0,75 zł każda