english version

OfertaBUMECH S.A wychodząc naprzeciw potrzebom klientów z sektora górniczego Spółka świadczy kompleksową usługę, w ramach której dostarcza maszyny, zapewnia utrzymanie ich ruchu i serwis oraz wykonuje roboty związane z drążeniem wyrobisk podziemnych.

Szybkie tempo rozwoju BUMECH S.A. dowodzi trafnego rozpoznania potrzeb rynku oraz skuteczności strategii konkurencyjnej. Zarząd stale analizuje sytuację polskiego przemysłu wydobywczego i odpowiada na dokonujące się w nim zmia¬ny. Aby polskie kopalnie mogły nadal eksploatować istniejące złoża węgla, musi nastąpić przyspieszenie prac przygotowawczych oraz wymiana parku maszynowego. Zakłady te jednak nie dysponowały wystarczającym zapleczem kadrowym i technicznym, wzrosło więc znaczenie takich podmiotów jak BUMECH S.A. Wejście w segment usług drążenia wyrobisk podziemnych z jednoczesnym udostępnianiem maszyn i urządzeń górniczych były właśnie reakcją na tworzącą się rynkową lukę.

Aktualnie BUMECH S.A. skupia swoją działalność w trzech głównych segmentach:
1. Produkcja urządzeń i maszyn górniczych
2. Drążenie wyrobisk podziemnych
3. Serwis, utrzymanie ruchu, remonty maszyn i urządzeń górniczych.


W związku z połączeniem ze spółką działającą wcześniej pod firmą ZWG S.A. oferta BUMECH S.A. rozszerzyła się o następujące produktyusługi.