english version
Aby otrzymywać najnowsze informacje zapisz się do newslettera.

KontaktBUMECH S.A.
siedziba: Katowice
ul. Krakowska 191,
40-389 Katowice
NIP: 954-00-05-359,
REGON: 272129154
KRS: 0000291379 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości
48 351 021,75 złotych, opłacony w całości

Informujemy, iż od dnia 04.11.2013 r. dojazd do firmy BUMECH S.A. mieszczącej się na terenie Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. w likwidacji odbywa sie od strony ulicy Ks Mjr. Wożniaka, a nie jak dotychczas od ulicy Krakowskiej 151.
Sekretariat Zarządu:    Biuro Iwiny                    Biuro Rawicz                            Biuro Kęty

ul. Krakowska 191,            Iwiny 30,                           Podmiejska 8,                        ul. Kościuszki 115

40-389 Katowice               59-721 Iwiny                      63-900 Rawicz                          32-650 Kęty

tel. (32) 789-38-50,            tel. (75) 732-36-77,          tel.+48 65 54 62 493                    tel: +48 33 84 75 143

fax. (32) 789-38-51           fax. (75) 738-93-81           fax +48 65 54 62  235                  fax: +48 33 84 75 143

www.bumech.pl               www.zwg.com.pl                www.zwg.com.pl                    www.zwg.com.pl

sekretariat@bumech.pl    zwgiwiny@zwg.com.pl